Evjen Granitt AS tilbyr lys, grå granitt til belegningsstein og utemiljøprosjekter. Granittbruddet har vært i drift siden 1998. Videreforedling av stein har pågått siden
2004. Evjen Granitt AS ble stiftet i februar 2008. Hovedaksjonær er Sjøfossen Næringsutvikling AS. Selskapet drives av lokale fagfolk med lang erfaring fra bruddrift
og videreforedling.Vi leverer også andre bearbeidede produkter

I tillegg til belegningsstein, store flak med ulike størrelser, former, strukturer og tykkelser, steinblokker, sagde steinblokker for videre bearbidelse og emner til monumenter kan vi sammen med vår samarbeidspartner Fosen Stein også tilby produkter som gulv- og veggflis, fasadeplater, kjøkkenbenker og andre spesialprodukter i forskjellige steinsorter.Copyright © 2010 Evjen Granitt AS


Prosjekt
Evjenstein på Jernbanen holde- plass BybanenProsjekt
Evjenstein utenfor Bodø Domkirke


Prosjekt
Evjenstein på fortau rundt Domkirken i BodøProsjekt
Evjenstein på Strømmen holdeplass Bybanen i Bergen